Historik

Företaget bildades 1946 som en snickerifabrik med tillverkning av fönster och trappor. 1965 övergick verksamheten till att tillverka prefabricerade villor, fritidshus, garage mm.

Anderssons Trähusfabrik AB drivs nu i 3:e generation.