Leveransbeskrivning fritidshus

I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt under täckning med hjälp av oss.

För att underlätta  ditt fortsatta arbete med det löst levererade materialet, så är vi behjälpliga med e.x arbetsbeskrivningar,rådgivning vid dina frågor och funderingar efter leveransen.

 

 

Val av utförandegrad

Välj bland våra monteringsformer

Du väljer själv i vilken omfattning leveransen skall ske. Kanske du vill upphandla vissa delar själv enligt ovan. Med vårt kontaktnät som vi skapat genom åren kan vi ta de delar du vill ha inräknat i din leverans från oss,så det stämmer med dina önskemål av leveransutförande vad gällande material/arbetsinsatser.

 

Ytterväggar:

Monteringsfärdiga,utifrån räknat

 • 22×120 mm. lockpanel grundmålad
 • 12×50 mm. läkt/luftspalt
 • Vindskyddspapp
 • 45 mm. liggande isolering uniskiva isover
 • 45×45 mm. liggande regel c/c 600 mm.
 • 145 mm. stående isolering  uniskiva Isover
 • 45×145 mm. stående regelstomme c/c 600 mm.
 • Åldersbeständig byggplast
 • 11 mm. OSB plywood
 • 13 mm. gipsskiva (levereras löst monteras av köparen)

Väggblocken levereras i storblock med fönster färdigtmonterade med fönstersmyg, foder, fönsterbleck utvändigt samt tomrör och eldosor färdigt dragna i väggarna.

 

Fönster:

 

Ytterdörr:

Bordörren modell Jungfrun vitmålad.

 

Innerväggar:

Materialsats för egen montering, levereras löst

 • 13 mm. gipsskiva
 • 11 mm. OSB plywood
 • 45×70 mm. regelstomme grovkapade stolpar
 • 70 mm. isolering uniskiva isover till väggarna runt wc/bastu

 

Innertak:

Materialsats för egen montering, levereras löst

 

Innertak vid 1,5- plan:

 • Enligt ovan samt 45×45 mm. regel masonit för luftning

 

Golv vid 1,5- plan:

Materialsats för egen montering, levereras löst

 

Takstolar:

 • Gavelspetsar färdigt panelade
 • Tillsynslucka på ena gaveln
 • Övriga takstolar dimensioneras/beräknas av vår takstolslev. TK-Bygg
 • 23 graders lutning
 • 400 mm. utskov takfot
 • Vindavledare i papp

 

Takstolar vid 1,5- plan:

 • Gavelspetsar lika övriga ytterväggar med fönster färdigt monterade och beslagna utvändigt
 • Övriga takstolar fribärande c/c 120 cm
 • 38-40 graders lutning, med 400 mm utskov i takfot

 

Yttertak:

 • Armerat trampsäkert kondensskydd
 • Spikregel 45×70 mm. i 5 meters längder

(Vid stommontering monteras k-skydd,spikregel)

Materialsats för egen montering, levereras löst

 • Dubbla vindskivor 22×120 mm. grundmålade vita
 • Underspikning 17×95 mm. grundmålad vit
 • Plåttak fabrikat Plannja TRP 20 svart
 • Vattenavrinning vit fabrikat Plannja

 

Brokvist:

 • Broplan tryckimpregnerad trallvirke 28 mm.
 • 170 mm. tryckimpregnerad regelstomme
 •  raka stolpar 115×115 mm.
 • I övrigt enligt ritning

Överbyggd altan:

 • Altanplan tryckimpregnerad trallvirke 28 mm.
 • 170 mm tryckimpregnerad regelstomme
 • I övrigt enligt ritning

 

Innerdörrar:

Materialsats för egen montering,levereras löst

 • Vita släta dörrblad inklusive karm

 

Lister:

Materialsats för egen montering,levereras löst

 • Fönster,dörrfoder samt golvsockel 12×70 mm. modell vita släta i fallande längder
 • Taklist  vita modell svanhals 70 mm. i fallande längder
 • Invändig fönstersmyg levereras i fallande längder

Bastu:

Materialsats för egen montering,levereras löst

 •  13×70 mm bastupanel till tak och väggar levereras i 2400 mm.längder
 • Bastulavar av aspvirke
 • Helglasad bastudörr

 

Trappa 1,5- plan:

Materialsats för egen montering,levereras löst

 • Vitmålad enligt tillhörande ritning

 

Övrigt:

Syllisolering, spik,skruv,dörrtrycken med tillhörande vreden,cylindrar ingår i leveransen.

 

Ritning:

 • För bygglov samt måttritning för grund ingår
 • Projektering och ritningar för markplanering, el, vatten,avlopp, värme,ventilationsinstallationer samt energiberäkning ingår ej

 

Försäkring:

 • Färdigställandeskydd i form av en bankgaranti av oss ingår

 

Tillval:

 • Golvbjälklag för torpargrund, plintgrund
 • Utökad isoleringstjocklek väggar
 • Annan typ av yttertak

 

Frakt:

 • Fri frakt upp till 15 mil från fabrik i Vännäsberget Överkalix
 • Vid längre transporter vänligen kontakta oss

 

Stommontering:

Avser att vi monterar syllisolering,ytterväggar, gavelbleck,gaveltakstolar samt övriga takstolar,kondenasskydd på taket samt spikregel för plåt.

 

Att tänka på vid leverans:

 • Farbar väg för större lastbil skall finnas fram till grunden
 • Planering runt grund skall vara anpassat och plant (ca 2,5-3 m bred) för montering av byggställningar runt hus
 • Att ha en torr plats med täckning för material som levereras löst av oss och som ej ingår i monteringen av oss
 • Framkomlighet vid grund ena långsidan samt ena gaveln för lastbil med kran

 

Detta ingår inte i vår standard leveransdeklaration:

 • Grund, Markarbete
 • VVS, värmekälla samt sanitetsartiklar
 • Takgenomföring för huvar och stegar
 • Ventilation
 • El, eldragningen ingår ej, däremot är tomrör och eldosor färdigt monterade i ytterväggar i fabriken
 • Målningsarbeten, invändig målning,kakel,klinkersarbeten. Utvändig målning, däremot är ytterpanelen, vindskivor samt underspikning grundmålade
 • Köksinredning, kök, bad, tvättstugeinredning, garderober.
 • Golv, parkett, klinkers