Leveransbeskrivning garage

I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt under täckning med hjälp av oss.

För att underlätta  ditt fortsatta arbete med det löst levererade materialet, så är vi behjälpliga med e.x arbetsbeskrivningar,rådgivning vid dina frågor och funderingar efter leveransen.

 

Detta ingår inte i vår standard leveransdeklaration:

 • Grund, markarbete
 • VVS, värmekälla
 • El, eldragningen ingår ej, däremot är tomrör och eldosor färdigt monterade i ytterväggar i fabriken
 • Målningsarbeten, invändig målning, utvändig målning

 

Val av utförandegrad, välj bland våra monteringsformer

Du väljer själv i vilken omfattning leveransen skall ske. Kanske du vill upphandla vissa delar själv enligt ovan. Med vårt kontaktnät som vi skapat genom åren kan vi ta de delar du vill ha inräknat i din leverans från oss,så det stämmer med dina önskemål av leveransutförande vad gällande material/arbetsinsatser.

 

Ytterväggar:

Monteringsfärdiga,utifrån räknat

 • Ytterpanel 23×145 mm. stående halvspont
 • 12×50 mm. liggande läkt
 • Vindskyddspapp
 • 45×120 mm. krysslagd regelstomme
 • 70+45 mm isolering Isover uniskiva 
 • 0,20 mm. åldersbeständig byggplast
 • 12 mm.väggspånskiva
 • 22×120 mm. knutbrädor (levereras löst monteras av köparen)

Ytterväggarna tillverkas i storblock färdigt med:

 • Fönster
 • Gångdörr 
 • Tomrör och dosor för eldragning färdigt dragna i väggarna

 

Innerväggar:

 • 45×70 mm.regelstomme grovkapade stolpar
 • 70 mm isolering Isover uniskiva
 • 12 mm. väggspånskiva

Vid garage där innervägg är inritad ingår dörren i leveransen. Väggen levereras i storblock.

Innertak:

Materialsats för egen montering,levereras löst

 • 12 mm.spånskiva
 • Spikregel 28×70 mm. c/c 400 mm.
 • 0,20 mm. åldersbeständig byggplast
 • 120 mm. isolering Isover uniskiva
 • 45 mm.byggmatta isolering Isover  

 

Takstolar:

 • Gavelspetsar färdigt panelade, tillsynslucka ena gaveln
 • Övriga takstolar dimensioneras/beräknas av vår takstolsleverantör TK-Bygg
 • c/c 1200 mm. med 23 0 lutning

 

Yttertak:

Materialsats för egen montering, levereras löst

 • Armerat trampsäkert kondensskydd
 • Spikregel 45×70 mm. c/c 600 mm.
 • Vindskivor dubbla brädor 22×120 mm.
 • Underspikning glespanel 17×95 mm.
 • Plåttak Plannja TRP 20  inkl.nock, k-band, gavelbeslag

 

Fönster:

 • Obehandlade överhängda 2-glas isolerruta fabrikat Polarfönster 

Dörrar:

 • Gångdörr 90×200 cm. panelad med sparkplåt nedtill, obehandlad
 • Garageport 2500×200 cm slagport obehandlad modell panelad slagport med sparkplåt nedtill

Garageportar ingår i leveransen monteras av köparen

Lister:

Materialsats för egen montering,levereras löst

 • Taklist
 • Foder
 • Golvsockel

Slät modell 12×56 mm. obehandlade,lev i fallande längder

 

Övrigt som ingår i leveransen:

 • Fönsterbleck
 • Gavelbleck
 • Syllisolering
 • Spik, skruv
 • Ventiler
 • Dörrhandtag med tillhörande vreden och cylindrar
 • Vinkelbleck till takstolar

Ritningar:

 • För bygglov samt måttritning för grund ingår

 

I det oisolerde utförandet av garagen ingår ej detta

 • Isolering
 • Plast
 • Spånskivor till väggar invändigt
 • Regler
 • Plast
 • Eldosor och tomrör
 • Spånskivor till innertak 
 • Invändiga lister

Frakt:

 • Fri frakt upp till 15 mil från fabriken i Vännäsberget i Övekalix
 • Vid längre transport vänligen kontakta oss

Stommontering:

Avser att vi monterar syllisolering, ytterväggarna,innerväggar(där så ingår)

gavelbleck,gaveltakstolar samt övriga takstolar.

 

Att tänka på vi leverans:

 • Farbar väg för större lastbil skall finnas fram till grunden
 • Planering runt grund skall vara anpassad och plant för montering av byggställningar runt garage (ca 2,5-3 m)
 • Att ha en torr plats med täckning för material som levereras av oss men som ingår i leveransen löst
 • Framkomlighet vid grund ena långsidan samt ena gaveln för lastbil med kran

 

Tillvals alternativ:

 • Takskjutport
 • Portöppnare
 • Montering av yttertak
 • Monterat klart utvändigt