Om oss

Patrik Andersson,säljare Anderssons Trähusfabrik

Säljare

Patrik Andersson

Telefon: 070-292 11 13

E-post: patrik@anderssonstrahus.se

Kristina Andersson, administration Anderssons Trähusfabrik

Administratör

Kristina Andersson

Telefon: 070-379 11 13

E-post: kricko@anderssonstrahus.se

 

 

Historik

Företaget bildades 1946 som en snickerifabrik med tillverkning av fönster och trappor. 1965 övergick verksamheten till att tillverka prefabricerade villor, fritidshus, garage mm.
Anderssons Trähusfabrik AB drivs nu i 3:e generation.

 

Hemligheten är att växa långsamt

Den norrbottniska furan och vi på Anderssons Trähusfabrik i Överkalix har mycket gemensamt. Inte bara vårt geografiska ursprung och att vi tillsammans skapar trivsamma trähus. Det finns många andra likheter.

Den norrbottniska furans höga kvalitet beror i första hand på att den växer långsammare än sina stamfränder längre söderut. Ju långsammare tillväxt desto högre kvalitet.

Det är samma sak med Anderssons Trähus. Men vi har, i motsats till furan, självmant valt att växa långsamt. Ett företag riskerar också att kvaliteten försämras om man växer för snabbt. Vi har i stället byggt upp företaget i en takt, som gör att vi aldrig har tvingats ge avkall på våra egna höga kvalitetskrav. Vi har gett oss tid att lägga ned hela vår själ på att ge våra kunder bästa tänkbara hus. Det gäller alla våra hustyper

Vårt flexibla byggsystem lämpar sig också mycket väl för tillbyggnader av befintliga hus.