Egen skiss/ritning

Du har en idé om vilken modell av husmodell du vill ha. Med vår hjälp kan vi tillsammans få fram en lösning som passar dig.

Desto mer specificerad förfrågan du kommer med desto lättare har vi att komma med en så exakt offert/prisuppgift till dig redan vid första kontakten.

 

Bra att ha i åtanke vid en intresseförfrågan:

  • Fönsterstorlekar samt placering och antal
  • Rumsindelning
  • Vilket typ av yttertak
  • Leveransomfattning, vad vill du skall ingå i leveransen, kanske du köper in delar av materialet  själv
  • Monteringsalternativ, det du vill att vi gör. Exempelvis stommontering, färdigt utvändigt, snickarfärdigt eller nyckelfärdigt.

Vill du ha hjälp att diskutera fram vad som skulle vara en bra lösning för dig är du välkommen att ta kontakt med oss.