Vi har under sommaren levererat

1 1/2 plans vinkelhus kundanpassat med byggplats Gällivare.

Utbyggnad av hus 70 m²  till Stråkan i Överkalix.

Garage levererat till Mörön i Luleå.

1 1/2 plans hus samt garage till Gällivare.

Vinkelbyggnad Basu/relax i 1 1/2 plan leverans till Gällivare.